Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

KATZER VILLA

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Katzer Villa elnevezésű szálláshelyet (címe: Badacsonytördemic, Római út. 138., nyilvántartási száma: 311/2019, a továbbiakban: Szálláshely) üzemeltető ” HUNGARO KERESKEDŐHÁZ” Kft. (székhelye: 8440 Herend, Vadvirág utca 17., cégjegyzékszáma: 19-09-506083, adószáma: 11650647-2-19, statisztikai számjele: 11650647-7484-113-19, a továbbiakban: Szolgáltató) szerződést köt a Szálláshelyet igénybe vevő személyekkel [továbbiakban: Vendég(ek)] – a Szolgáltató és a Vendég a továbbiakban együtt: Felek, külön: Fél, a vonatkozó szerződés a továbbiakban: Szerződés.

Amennyiben természetes személyek valamely jogi személy (cég, egyesület stb.) költségviselése keretében veszik igénybe a Szálláshelyet (pl. céges rendezvény), úgy a Szerződés a költségeket viselő jogi személy és a Szolgáltató között jön létre, a Vendégekre vonatkozó rendelkezések pedig értelemszerűen irányadók a jogi személyre, illetve a természetes személyekre. A jogi személy szavatol azért, hogy az általa hozott Vendégek a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerjék és betartsák, továbbá a Szolgáltató irányába készfizető kezességet vállal a természetes személyek által esetlegesen okozott károkért. A természetes személyek a bejelentkezéssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését egyes Vendégekkel. A Szolgáltató továbbá külön megállapodást köthet utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletágnak megfelelő feltételekkel.

2. Közvetítők

2.1. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a
Vendég és a Közvetítő, valamint a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Közvetítő közreműködése esetén a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2.2. A Szolgáltató jelenleg az alábbi Közvetítővel áll szerződéses viszonyban:

A Közvetítő neve: Booking.com B.V.

A Közvetítő székhelye: Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia

A Közvetítő általános szerződési feltételei (a Vendégek irányába) az alábbi linken olvasható:

https://www.booking.com/content/terms.hu.html?aid=376391;label=bookings-name-WRz%2A3h9y0AtcaHtHKG3UwAS267778149340%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9063089%3Ali%3Adec%3Adm;sid=af675876afa7a2fc81d41f0325894353

Amennyiben a Közvetítő általános szerződési feltételei és a jelen ÁSZF között eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy e tekintetben a Közvetítő általános szerződési feltételei az irányadók.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld (a jelen ÁSZF szempontjából írásbelinek minősül az elektronikus úton történő írásbeli kommunikáció is). Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét foglalás (ajánlat elfogadása), úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató akkor is mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ha az ajánlat elküldését követően az ajánlatban foglalt szobára más személytől korábban érkezik foglalás, és azonos kategóriában más szabad szoba nincsen a Szálláshelyen.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával és a megállapított előleg Szolgáltató részre történő megérkezésével jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül jognyilatkozatnak, szerződést nem keletkeztet, illetve nem módosít.

3.4. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés a foglalásnak megfelelő meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megfizetését.

3.7. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A Szálláshelyen bejelentkezés nélkül senki sem lakhat.

3.8. Szálláshelyünkön foglalható minimum éjszakák száma: 2 éj / szoba.

3.9. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek között létrejött írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1. A Vendégnek joga van a foglalás szerinti helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00-20 óra között elfoglalni.

A szálláshely elfoglalásakor a Vendég bejelentőlapot köteles kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

– személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

– a Vendég járművének rendszáma

– Érkezés és elutazás napja

– a Vendég aláírása

4.2. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4.3. A Szolgáltató a Szálláshely foglaltságának függvényében, külön térítés ellenében (bruttó 2.000 Ft) biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben a Vendég ezen szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, azt az érkezését megelőző napon kell jeleznie a Szálláshely recepciója számára.

5. A kijelentkezés elmulasztása

5.1. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult további egy napi szobaárat is kiszámlázni, és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, a Szolgáltató jogosulttá válik az érintett szobát birtokba venni, azzal, hogy a Vendég távolléte esetén a Vendég ingóságait köteles a Vendég költségére megőrizni (őrzési díj: bruttó 5000 Ft / nap).

A Vendéget terhelő bármely költség (szállás díja, fogyasztás, őrzési költségek) megtérítéséig a Szolgáltató a Vendég ingóságainak kiadását visszatarthatja.

6. Árak

6.1. A Szálláshely mindenkori listaárai a Szálláshely recepcióján megtalálható tájékoztatóban, és a www.katzervilla.hu weblap „ÁRAINK” menüjében közzétételre kerülnek.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán), indokolási kötelezettség nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Szálláshely recepcióján, vagy a 06 30/263-9708-as telefonszámon.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvények (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Félre.

6.5. Az előleg mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 50 %-a. Amennyiben a Vendég az előleg összegét az ajánlat szerinti határidőig nem fizeti meg, a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a Felek közti Szerződés nem jön létre

7. Különleges ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a Szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Lemondási és módosítási feltételek

8.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a Vendég általi lemondási (elállási) feltételek a következők:

– a foglalás szerinti, visszaigazolt érkezés napját megelőző 21 napon belüli elállás esetén a Vendéget terhelő kötbér összege a

foglalás szerinti szállásdíj 30 %-a,

– a foglalás szerinti, visszaigazolt érkezés napját megelőző 7 napon belüli elállás esetén a Vendéget terhelő kötbér összege a

foglalás szerinti szállásdíj 50%-a.

A kötbér az elálláskor nyomban esedékes.

Amennyiben a szerződő Fél jogi személy (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a szerződő Fél köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként közvetlenül a Vendég viselné illetve fizetné.

8.2. Ha a Vendég foglalásnak megfelelő érkezési napon 20.00-ig (illetve az esetlegesen kikötött későbbi érkezési időpontig) nem érkezik meg, és írásos elállási nyilatkozatot (lemondást) sem küld a Szolgáltatónak, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti (megtarthatja). Ebben az esetben a foglalás szerinti szobát a Szolgáltató a Vendég részére a foglalásnak megfelelő érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, mely időpontig ha a Vendég megérkezik, és minden esedékes díjat megfizet, a Szolgáltató a kötbért nem érvényesíti, ellenkező esetben a kötbért érvényesíti, és a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

8.3. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek kölcsönös, írásbeli megállapodása esetén lehetséges (ideértve azt is, ha a Vendég írásbeli módosítási igényét a Szolgáltató írásban visszaigazolja). A Szolgáltató a módosítást többletdíj megfizetéséhez kötheti.

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások teljes ellenértéke előre fizetendő a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euróban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, K&H/MKB/OTP Széchenyi Pihenőkártyával, vagy átutalással.

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások teljes ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltatóbankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10. Szerződés felmondása, megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások további nyújtását megtagadni, és a Szerződés szerinti teljes ellenértéket kötbérként megtartani (illetve a még meg nem fizetett részét követelni), ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;

– a Vendég a Szálláshely biztonságát, rendjét sérti vagy veszélyezteti, a Szálláshely alkalmazottaival vagy más vendégeivel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Vendég nem teljesíti a Szerződésben (jelen ÁSZF-ben) meghatározott valamely kötelezettségét.

A Szolgáltató általi felmondás esetén, ha a Vendég a szobából nem jelentkezik ki, a fenti 5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

10.2. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okból – vagyis a Felek ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt, így különösen természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs miatt) nem teljesülhet, a Szerződés ezen körülmény felmerülésekor megszűnik, és a Felek egymással megfelelően elszámolnak.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túlfoglalás, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató a fenti  kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet. Amennyiben a Vendég a felajánlott szálláslehetőséget nem fogadja el, úgy a Szerződés a már megfizetett díjak Szolgáltató általi visszafizetése mellett megszűnik.

12. A Vendég jogai

12.1. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég a foglalás szerinti időre jogosultságot szerez a foglalás szerinti szoba szokásos használatára, valamint a Szálláshely szokás szerint és különösebb feltételek nélkül a vendégek használatára bocsátott helyiségeinek szokásos használatára, valamint az ezekhez tartozó szokásos kiszolgálásra, a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok által megszabott keretek között panasszal élhet.

13. A Vendég kötelességei

13.1. A Vendég kötelezettsége a foglalás szerinti díj megfizetése: a foglalást követő 3 napon belül előlegként megfizetendő a díj 50 %-a, a fennmaradó teljes összeg pedig a az ajánlatban vagy a visszaigazolásban rögzített határidőig fizetendő.

13.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

13.3. A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szálláshely fedetlen és nem őrzött parkolójában. A Vendég köteles a kaput minden ki- és bemenetel után bezárni.

13.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

13.5. A szemetet a Szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat és berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.6. A Szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendégek kizárólag saját felelősségükre használhatják.

13.7. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében a Szálláshely, mint közforgalmú intézmény, nemdohányzó létesítmény. Ennek megfelelően a Szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a Szálláshelyhez tartozó nyílt területen –  a dohányzás számára kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. A Szálláshely alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálláshelyterületén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a vonatkozó jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására.    

A Vendégek, illetve a Szálláshelyterületén tartózkodó bármely személy köteles a fenti jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálláshelyterületén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szálláshelyüzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

13.8. Tűz esetén a recepciót haladéktalanul értesíteni kell. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a Szálláshelyközös rendeltetésű tereit a lehető leghamarabb elhagyni.

13.9. A szobákat és a Szálláshelyközös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. Az okozott kárt a Vendég a távozáskor megtéríteni köteles.

13.10. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshely teljes területén.

13.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13.12. A Vendég (ideértve a Szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a Szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

A Vendég (ideértve a Szálláshelyen tartózkodó, Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles tiszteletben tartani a többi vendég nyugalmát, azt hangoskodással nem zavarhatja (beleértve különösen a szobák belső tereiben vagy egyéb helyeken történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, hangos zenélést, kiabálást), különösen 22 óra és 8 óra között.

13.13. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsokat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után 10.000 Ft összegű kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot a Vendég az elutazásának napján 10:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra.

14. Állatok behozatala

14.1.Háziállatot a Szálláshely nem fogad, állatokat a Szálláshely területére behozni tilos.

15. A Szolgáltató jogai

15.1. A Szálláshely munkatársa jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

15.2. Szükség esetén a Szálláshely munkatársa jogosult a Szálláshely területén zajló forgalom irányítására.

15.3. A Szolgáltatót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:370. § alapján törvényes zálogjog illeti meg a Vendég Szálláshelyre vitt tárgyain (azon dolgain, amelyeket a Szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szálláshely olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott). A Szolgáltató zálogjogára a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ennek megfelelően a Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálog tárgya a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására, ezen személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Szálláshelyet.

16. A Szolgáltató kötelezettségei

16.1. A Szolgáltató kötelezettsége az ajánlatában foglaltaknak megfelelő szállás- és egyéb szolgáltatásoknak a hatályos jogszabályi előírások, valamint az üzletágban szokásos színvonal szerinti teljesítése.

16.2. A Vendég panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

17. A Vendég betegsége, halála

17.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató felajánlja, hogy orvosi segítséget intéz.

17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató a költségeinek megtérítésére, illetve kártérítésre tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

18. Adatvédelem

18.1. A Vendég személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató a www.katzervilla.hu weblapon olvasható.

19. Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a Szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szálláshely olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. 

Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért (pl. ékszer, bankkártya, nagyértékű műszaki cikk) a Szolgáltató felelőssége csak akkor áll fenn, ha a Szolgáltató a dolgot megőrzésre átvette. Az így elhelyezett dolgok tekintetében a kártérítés mértéke szintén legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. 

A Vendég köteles bizonyítani azt, hogy Szálláshelyre milyen ingóságait vitte be, illetve tartotta ott, és az ingóságok milyen értéket képviseltek.

19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató  ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég vagy a Vendég érdekkörébe/ellenőrzési körébe tartozó személy (ideértve különösen a Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket) okozott.

19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Szálláshely területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.4. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

19.5. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

20. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság, panaszkezelés

20.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a Szálláshely található.

20.2. Valamennyi, a Szolgáltató és a Vendég közti, a szálláshely-szolgáltatási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a Felek kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróságok illetékességét.

20.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

20.4. Panaszkezelés:

A Szolgáltató számára a legfontosabb, hogy Vendégei mindig elégedettek legyenek a Szálláshely által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért a Vendégek panaszait igyekszik pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében kivizsgálni, és a panaszokra olyan választ adni, melyben kitér a panasz kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre.

Vendég a Szálláshely működésével, a foglalásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival a Szálláshely címén személyesen, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresheti meg a Szolgáltatót:

Postai cím: 8263 Badacsonytördemic, Római út 138.

Email cím: info@katzervilla.hu

Telefon: +36 30/263-9708

Fogyasztónak minősülő Vendég esetén továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján az alábbi rendelkezések irányadók:

A Vendég a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb a lentiek szerinti érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a lentebb írtak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Vendég neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vendég aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testületek listája, elérhetőségeik lent olvashatóak, további információk az alábbi linken érhetők el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég, illetve Fél elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a Szálláshely honlapján tünteti fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF a Szálláshely recepcióján is megtalálható.

Badacsonytördemic, 2019.07.01.

A Katzer Villa üzemeltetője:

” HUNGARO KERESKEDŐHÁZ” Kft.

képviseli: Csehó Zsoltügyvezető